آخرین اخبار و اطلاعات
مقالات
پشتیبانی آنلاین
بایوفیلیا چیست؟
تاریخ نگارش : جمعه 1395/8/28
بایوفیلیا یا حس طبیعت دوستی

بایو فیلیا یا حس طبیعت دوستی 

فطرت زیبایی پسندی  یکی از خصوصیات انسان

و تفاوتهای انسان با سایر حیوانات  بوده  و یکی از جنبه های این فطرت ذاتی ؛ 

.طبیعت دوستی و لذت بردن از طبیعت می باشد 

در دنیای امروزی و زندگی شهرنشینی ماشینی  متاسفانه آلودگی های زیست محیطی و به خصوص آلودگی شهرها

انسان شهرنشین را از این ارتباط حیاتی و حق مسلم زندگی محروم ساخته است.

به همین دلیل روانشناسان استفاده از تصاویر برگرفته از طبیعت و آسمان را برای جبران این محرومیت 

در محیط کار و زندگی تجویز می نمایند و هرچه این تصاویر بزرگتر و به واقعیت نزدیکتر باشند  تاثیر 

بیشتری روی سلامت و بهداشت روانی افراد خواهند گذاشت .

بازدید : 3614 نفر