آخرین اخبار و اطلاعات
مقالات
پشتیبانی آنلاین
محیط و رفتار انسان - طبیعت گرایی
تاریخ نگارش : پنجشنبه 1391/12/24
مردم به طور کلی محیط های طبیعی را به محیط های مصنوع ترجیح می دهند و واکنش های مثبتی را در ابعاد فیزیکی و روانی به هنگام مواجهه با مصادیق طبیعت از خود نشان می دهند. حتی تصاویر طبیعت و صداهای محیط طبیعی اثرات مثبت ادراکی بر افراد دارند. (کاپلان و اولریچ)

 

 

انسان وانتخاب سکونتگاهادوارد ویلسون نویسنده کتاب تاثیر گذار زیست شناسی اجتماعی بر آن است که انسان ، ذاتا از خصلت زیست گرایی(بیوفیلیا) وطبیعت دوستی برخوردار است که در نهادژنتیک انسان به ودیعه گذاشته شده است. 

اگرچه انسان بر ‏اساس یک سری علایق به انتخاب مکانی خاص برای سکونت اقدام می کند اما در شرایط ایده آل این سکونتگاه جایی است که درختان با فاصله ‏از هم قرار گرفته و بین آنها را گیاهان علفی می‌پوشاند و گاهی کپه‌هایی از بیشه‌های کوچک و متراکم ‏در ان دیده می‌شود.(این تجربه فضایی در انسان های اولیه با نام تاریخی ساوان شناخته می شود.) 

اگر انسان وارد ‏منطقه‌ای با درختان انبوه شود شروع به قطع درختان می‌کند و اگر وارد علفزار شود شروع به کاشت ‏درخت می‌کند. ولی آنقدر درخت می‌برد که منظر سکونتگاه ، ترکیبی از درختان وفضاهای باز بینابین- ساوان - به وجود بیاورد ویا آنقدر درخت می‌کارد که همان منظر شکل بگیرد.

بهترین نمونه‌ی آن پارکها هستند که ما ناخودآگاه ساوان را در آنها بازسازی ‏می‌کنیم. انسان به اینکه یکدفعه در پستی‌ها و بلندیها به یک منظر تازه برسد و این منظر ‏چشم‌انداز وسیع داشته وآب در آن دیده شود علاقه دارد. بهترین مکانها برای ساخت معابد، ‏آرامگاهها و قصرهای سلاطین وهر معماری ومنظری که برپایی آن با قدرت انتخاب همراه باشد، مکانی ایده‌آل و معمولا در ستیغ کوهها و مناطق بلنداست که بتواند آب و چشم‌انداز ‏وسیع در منظر داشته باشد. 

برخی رفتار های اجتماعی انسان امروز همانند دسته‌گلهایی که به گورستان برده می شود در واقع یک نوع بازآفرینی یک دشت ‏پرگل است و بسیاری از گورستانها نیز در بالای تپه‌ها و ‏خط‌الراس‌ها هستند. انتخابی که فراتر از مسائلی چون حفاظت در برابر سیلاب ها بیشتر با ‏مسأله زیبایی‌شناسی مرتبط است .بنابراین انسان علیرغم کشف چشم انداز های زندگی اجتماعی ،توسعه مدنیت شهری ونفی طبیعت، پس از حضور وسکونت مداوم در شهر دچار افسردگی می شود و ‏علاقه‌اش به طبیعت او را به بیرون از شهر می‌کشاند. رفتاری که نشان می دهد انسان می تواند یافته‌های ‏تکنولوژیک خود را از سویی در جهت حفظ گونه‌های متنوع حیات طبیعی واز سویی بازآفرینی بخشی از مظاهر طبیعت در درون سکونتگاه های مدنی-شهری به کار گیرد..(سوسیوبیولوژی:تلفیق نوین)

با تشکر ویژه از دکترمحمد باقری. دکتری معماری

بازدید : 4491 نفر